Journal Citation Reports – interdyscyplinarna baza przygotowana przez Institiute for Scientific Information ISI w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska). W Polsce JCR przyjęło się przyjmować jako podstawowe narzędzie do oceny merytorycznej jakości czasopism. Informuje o punktach IF (Impact Factor) czasopism. JCR jest dostępna w dwóch wersjach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition oraz Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition.