WebMail jest systemem obsługi poczty przez WWW. Umożliwia dostęp do konta pocztowego bez konieczności instalacji programu pocztowego na komputerze. Wystarczy posiadać przeglądarkę WWW. Wykorzystywany może być w kawiarenkach internetowych lub w innych miejscach, gdzie nie należałoby zostawiać śladu po swoich działaniach. Nadaje się też do codziennej pracy.

Aby skorzystać z WebMaila należy wejść na stronę: https://poczta.rcim.umk.pl i w polu 'Użytkownik' wpisać swój adres e-mail (np. jan.kowalski@rcim.umk.pl) oraz wypełnić pole 'Hasło'.

Proces logowania będzie wykorzystywał szyfrowanie. Jeżeli cała komunikacja (po procesie logowania) ma również być bezpieczna należy zaznaczyć opcję ' Tryb bezpieczny'. Uwaga! Proces szyfrowania wpływa na spowolnienie komunikacji z serwerem, więc wszystkie operacje odbywać się będą nieco wolniej. Jeżeli przeglądarka ma zapamiętać użytkownika należy zaznaczyć opcję 'Zapamiętaj Mój Login i Hasło'. Uwaga! Nie zaleca się zaznaczania tej opcje na komputerach dostepnych publicznie, gdyż jakakolwiek osoba po wejściu na stronę poczty RCIMu uzyska automatyczny dostęp nad kontem poprzednio zalogowanego użytkownika.

Interfejs systemu jest spolszczony (poza niektórymi wyjątkami, gdzie wymagana jest ingerencja w kod) a i przypomina wiekszość popularnych programów pocztowych. Po pierwszym logowaniu zaleca się dostosowanie konfiguracji do swoich potrzeb poprzez wybranie z górnego menu ikonki ze znajdującym się obok napisem 'Opcje'.

Należy pamiętać, aby po skończonej pracy wylogować się klikając na umieszczony w prawym górnym rogu link 'Kliknij tutaj, aby się wylogować'. Osoby, które chcą pozostać zapamiętane nie muszą tego robić.