Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express (IMAP)

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Narzędzia"  wybieramy pozycję "Konta". 2. Z opcji "Dodaj" wybieramy "Poczta". 3. W polu "Nazwa wyświetlana" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty. Klikamy Dalej. 4. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny "@rcim.umk.pl" (np.: jan.kowalski@rcim.umk.pl). Klikamy Dalej. 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy IMAP. W polach "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP)" oraz "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wpisujemy poczta.rcim.umk.pl. Klikamy Dalej. 6. W polu "Nazwa konta" wpisujemy identyfikator używanego konta połączony z nazwą domeny "@rcim.umk.pl" (np.: jan.kowalski@rcim.umk.pl), następnie hasło do niego i zaznaczamy pole "Zapamiętaj hasło". Uwaga! Hasła nie należy zapamiętywać na komputerach ogólnie dostępnych, np. w kawiarenkach internetowych. Zwracamy także uwagę na to, aby pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" nie było zaznaczone. Klikamy Dalej. 7. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ". 8. W ten sposób powracamy do okna "Konta internetowe". Po przejściu do zakładki "Poczta" wybieramy nowo dodane konto i klikamy "Właściwości". 9. W zakładce "Serwery" zaznaczamy opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania" i klikamy "Ustawienia". 10. W nowym oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej" i klikamy "OK". 11. W zakładce "Zaawansowane" sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 25, a dla pola "Poczta przychodząca (IMAP)" port 143. 12. W zakładce "IMAP" w polu "Ścieżka folderu głównego" wpisujemy "INBOX.". Uwaga na końcu wyrażenia jest kropka! W pole "Ścieżka elementów wysłanych" wpisujemy "Sent", a w polu "Śceżka kopii roboczych" umieszczamy "Drafts". Klikamy Zastosuj oraz OK. 13. Zamykamy okno "Konta internetowe" klikając Zamknij. 14. Na pytanie, "Czy chcesz pobrać foldery z dodanego serwera pocztowego?" odpowiadamy twierdząco klikając Tak 15. W nowym oknie powinna pojawić się lista czterech folderów. Klikamy OK. 16. Z menu "Narzędzia"  wybieramy pozycję "Opcje". 17. W zakładce konserwacja zaznaczamy "Przy wychodzeniu z folderów IMAP przeczyść wiadomości usunięte". Opcja ta powoduje automatyczne przenoszenie usuniętych wiadomości do kosza. Jeżeli jest ona odznaczona przenoszenie wiadomości, pomimo ich usunięcia, dokonywane jest tylko po wydaniu komendy: Przeczyść. Klikamy Zastosuj i OK.