Wraz z momentem aktywacji konta otrzymują Państwo możliwość korzystania z poczty elektronicznej RCIM. Przed przystąpieniem do konfiguracji programu pocztowego należy wybrać, w zależności od możliwości klienta poczty oraz preferencji użytkownika, protokół oraz typ połączenia.

Protokół IMAP (zalecany)

 Protokół ten zaprojektowany jest do pracy w trybie online. Wymaga stałego połączenia z internetem. Cała korespondencja użytkownika oraz dodatkowa struktura katalogów przechowywana jest na serwerze pocztowym. Klient pocztowy pobiera domyślnie tylko nagłówki wiadomości natomiast jej treść oraz załączniki są przesyłane tylko w razie zaistnienia takiej potrzeby. Dzięki temu możliwe jest usuwanie niechcianej poczty bez jej uprzedniego przeglądania lub ściągania. Używanie tego protokołu jest zalecane dla osób korzystających z tej samej skrzynki z wielu komputerów, gdyż dzięki jego wyżej wymienionym właściwościom w każdym miejscu zawartość skrzynki nie ulega zmianie.

 Protokół POP3

Protokół POP3 stworzony został do pracy w trybie offline. Jego działanie polega na ściąganiu zawartości całej skrzynki z serwera i umieszczaniu jej w lokalnej strukturze katalogów. Domyślnie po takiej operacji korespondencja ściągnięta jest odznaczana jako przeczytana i, w zależności od ustawień, usuwana z serwera. Przeglądanie poczty odbywa się lokalnie. Połączenie z internetem wymagane jest tylko w momencie wysyłania lub odbierania poczty. Protokół ten nie daje możliwości korzystania z poczty z różnych komputerów. Należy pamiętać iż w przypadku pozostawiania kopii listów na serwerze pomimo odbierania nowej korespondencji stare wiadomości ciągle znajdują się na serwerze, co grozi przepełnieniem skrzynki i skutkuje odrzucaniem korespondencji adresowanej do Państwa. Dodatkowo w przypadku konfiguracji skrzynki na innym komputerze cała przechowywana poczta zostanie ściągnięta ponownie. W związku z tym korzystanie z tego protokołu zalecane jest tylko w przypadku używania modemu.

  Połączenie zwykłe lub szyfrowane

Każdy z protokołów używanych do transmisji poczty umożliwia szyfrowanie danych. Dzięki temu zarówno dane uwierzytelniające (login oraz hasło) jak i treść wiadomości przekazywane są w postaci zaszyfrowanej. W przypadku poczty przychodzącej wymagana jest zmiana portu oraz zaznaczenie opcji używania połączenia bezpiecznego (SSL). Poczta wychodząca używa szyfrowania na tym samym porcie, które jest aktywowane poprzez włączenie opcji używania połączenia bezpiecznego (SSL lub TLS).

 

Dane szczegółowe:

Serwer poczty wychodzącej:

  • Adres: poczta.rcim.umk.pl
  • Port dla połączeń szyfrowanych: 587

Serwer poczty przychodzącej (IMAP/IMAPs):

  • Adres: poczta.rcim.umk.pl
  • Port dla połączeń zwykłych: 143
  • Port dla połączeń szyfrowanych: 993

Serwer poczty przychodzącej (POP3/POP3s):

  • Adres: poczta.rcim.umk.pl
  • Port dla połączeń zwykłych: 110
  • Port dla połączeń szyfrowanych: 995

Dane skrzynki pocztowej:

  • Pojemność: 30MB
  • Limit jednej wiadomości: 15MB