W celu zmiany hasła należy, korzystając z formularza logowania, zalogować się poprzez wypełnienie odpowiednich jego pól. Następnie z opcji wybrać Zmień hasło i dwukrotnie wypełnić pola wpisując w nie nowe hasło.

Jeżeli hasło nie jest znane prosimy skorzystać z formularza odzyskiwania hasła, w którym to wymagane jest podanie takich samych danych jak przy aktywacji (PESEL i kod pocztowy). Dalsza procedura wygląda identycznie jak w przypadku normalnej, opisanej powyżej, zmiany hasła.