Aby sprawdzić czy Państwa konto zostało założone należy wpisać swój numer PESEL oraz kod pocztowy w formularzu aktywacyjnym . Uwaga! Formularz wykorzystuje połączenie szyfrowane, którego ustanowienie wymaga akceptacji użytkownika lub instalacji certyfikatu UMK.

1) Jeżeli konto zostało założone zostaną Państwo przekierowani do strony zawierającej dane osobowe. Uwaga! Przy bezczynności dłuższej niż 5 minut strona traci ważność i wymagane będzie ponowne logowanie.

W przypadku zgodności danych wystarczy potwierdzić ich prawdziwość. W przeciwnym wypadku, po zaprzeczeniu zgodności, należy wpisać w widniejące okno nazwę oraz poprawną wartość niezgodnych pól i wysłać je używając przycisku 'Wyślij'.

W następnym kroku należy ustalić hasło. Powinno posiadać długość od 6 do 20 znaków i może zawierać małe oraz duże litery a-z i cyfry.

Po ustaleniu hasła konto powinno zostać aktywowane.

2) Jeżeli konto nie istnieje, prosimy odczekać kila dni, ponieważ czas oczekiwania zależny jest od wielu czynników. Jeśli po tym okresie konta ciągle nie ma prosimy skontaktować się z nami w celu ustalenia, czy wniosek do nas dotarł lub wychwycenia ewentualnej pomyłki w przenoszeniu do sytemu informatycznego numeru PESEL lub kodu pocztowego, które stanowią kluczową rolę w procesie  sprawdzania i aktywacji konta.