Platforma ICM               Platforma SciVerse

Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką. Integralną część kolekcji stanowią czasopisma Academic Press oraz Harcourt Health Science. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów 1868 tytułów, w tym 1480 czasopism aktualizowanych jest na bieżąco.