Użytkownicy Centrum

Potencjalnym użytkownikiem, czyli osobą, która może posiadać darmowe konto na stronie RCIM-u są praktycznie wszystkie osoby związane ze środowiskiem medycznym, zatrudnione lub zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do potencjalnych, beneficjentów zaliczyć można m.in.:

 1. Osoby pracujące zrzeszone w:
 • Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą w Toruniu
 • Bydgoskiej izbie Lekarskiej z siedzibą w Bydgoszczy
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
 • Kujawsko-Pomorskim Oddziale Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej  
 1. Osoby samozatrudnione
 2. Uczestników studiów doktoranckich
 3. Pracowników sektora badawczo-rozwojowego

Jedynym warunkiem uczestnictwa w tym projekcie jest konieczność wskazania swojego związku z województwem kujawsko-pomorskim, może to być fakt zameldowania lub też zatrudnienia na terenie tego województwa.