Powołanie Centrum

Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM) zostało powołane przy Bibliotece Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Środki finansowe w wysokosci 650.000, o które projektodawcy aplikowali do EFS ZPORR w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przeznaczone zostały na zakup niezbędnrgo sprzętu, opłacenie pracowników praz przede wszystkim na zakup usług dostępu do najważniejszych światowych biomedycznych pełnekotekstowych i bibliograficznych baz danych

Powołanie Centrum przy Bibliotece Medycznej - jedynej tego typu w regionie - pozwala na wykorzystanie potencjału instytucji z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, w której pracuje wykwalifikowany zespół bibliotekarzy i w której gromadzi się fachową światową literaturę medyczną, zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej.