Jak zostać użytkownikiem?

Chcesz założyć konto w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej?

Zarejestruj się i wypełnij dokumenty przesłane pocztą lub wydrukowane z naszej strony.

Przeczytaj list przewodni.

Dokumenty do wydrukowania

Każdy, kto zechce skorzystać z baz Centrum musi jedynie podać swoje podstawowe dane osobowe.

Zainteresowanym zostanie wysłany komplet dokumentów do podpisu i wypełnienia wraz z adresem zwrotnym i znaczkiem oraz instrukcją, w jaki sposób wypelnić dokumenty. Aby w jak największym stopniu ułatwić Państwu procedurę wstąpienia do Centrum, bez konieczności opuszczania przez Państwa zakładu pracy, czy też miejsca zamieszkania, postanowiliśmy wszystkie niezbędne dokumenty wysyłać Państwu osobiście na nasz koszt. Państwo jedynie muszą wypełnić przysłane przez nas dokumenty. Po odesłaniu tych dokumentów każdej osobie zostanie założone indywidualne konto poczty elektronicznej (email) na serwerze Centrum, z którego będą mogli korzystać.

Hasło do konta będzie jednocześnie hasłem umożliwiającym korzystanie z baz danych.

Po zalogowaniu się na serwerze Centrum, użytkownicy będą mieli możliwość bezpłatnego zdalnego wykorzystania wszystkich zaprenumerowanych bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych z dowolnego miejsca, niezależnie od miejsca podłączenia komputera (dom, szpitale, przychodnie, laboratoria).

Potencjalnym użytkownikiem, czyli osobą, która może posiadać darmowe konto na stronie RCIM-u są praktycznie wszystkie osoby związane ze środowiskiem medycznym, zatrudnione lub zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do potencjalnych, beneficjentów zaliczyć można m.in.:

 1. Osoby pracujące zrzeszone w:
 • Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą w Toruniu
 • Bydgoskiej izbie Lekarskiej z siedzibą w Bydgoszczy
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
 • Kujawsko-Pomorskim Oddziale Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej  
 1. Osoby samozatrudnione
 2. Uczestników studiów doktoranckich
 3. Pracowników sektora badawczo-rozwojowego

Jedynym warunkiem uczestnictwa w tym projekcie jest konieczność wskazania swojego związku z województwem kujawsko-pomorskim, może to być fakt zameldowania lub też zatrudnienia na terenie tego województwa.

Zarejestruj się i wypełnij dokumenty! Przeczytaj list przewodni.