Po uruchomieniu pojawi się lista wszystkich baz bibliograficznych i pełnotekstowych udostępnianych przez firmę EBSCO, z której wybieramy interesującą nas bazę lub kilka baz.

Jak szukać w bazach EBSCO

Bazy bibliograficzne EBSCO

 • Agricola
 • Clinical Pharmacology
 • DynaMed
 • ERIC
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • Medline 

Bazy pełnotekstowe EBSCO

 • Academic Search Premier 
 • Business Source Premier
 • CINAHL with Full Text
 • Health Source: Consumer Edition 
 • Health Source: Nursing/Academic Edition  
 • MasterFILE Premier
 • Regional Business News

 

Użytkownicy korzystający z baz danych Ebsco mają dostęp do wielu różnorodnych funkcji. W ramach wyszukiwania informacji dostępne jest wyszukiwanie proste, rozszerzone i typu expert, w których korzystać można z operatorów logicznych oraz wyszukiwanie według języka naturalnego.

Możliwe jest ograniczanie rezultatów wyszukiwania do artykułów dostępnych w pełnym tekście, artykułów określonych jako wstępne, artykułów zamieszczonych w czasopismach prenumerowanych przez macierzystą instytucje użytkownika bazy. Użytkownik może poszukiwać artykułów umieszczonych we wskazanym tytule czasopisma. Dostępna jest możliwość określenia dat wydania oraz ilości stron wyszukiwanych publikacji. Użytkownik bazy może również indywidualnie określić sposób wyświetlania rezultatów poszukiwania oraz ich zapisania.

W ramach pobierania informacji możliwe jest jej zapisywanie, przesyłanie rezultatów pocztą elektroniczną oraz jej drukowanie. Oprócz możliwości przeszukiwania wyżej wymienionych baz dostępne są takie opcje jak: wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach z całego świata, wyszukiwanie tytułów czasopism oraz wyszukiwanie ilustracji.